2023 Vuosikokous 

 

 

Gruppo MOTO GUZZI

Finlandia ry:n

sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Säkylässä 19.8.2023

 

 

 

 

 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Säkylän Kristallirannassa 19.8.2023. Kokoukseen osallistui 32 kerhon jäsentä.  

 

Kokouksessa esiteltiin tilikauden 1.6.2022-31.5.2023 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tilikaudelle 1.6.2022-31.5.2023.    

 

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys Gruppon sääntöjen muuttamiseksi kohdissa 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 8 §, 9 § ja 10 §. Seuraavassa tiivistetysti muutoksen sisältö.

  

 • Poistetaan perhejäsenyys ja siihen liittyvät kohdat sekä vaatimus MG-pyörän omistamisesta/hallinnasta. (§3)
 • Lisätään mahdollisuus ilmoittaa eroamisesta myös suoraan jäsensihteerille. Lyhennetään aikaa, jonka perusteella jäsen voidaan katsoa eronneeksi maksamattoman jäsenmaksun takia neljään kuukauteen ja poistetaan tästä yhteydestä maininta ”hallituksen toimesta”. (§4)
 • Poistetaan maininta perhejäsenistä ja mahdollisuus jäsenmaksusta vapauttamiseen. (§5)
 • Hallituksen kokoonpanossa voi olla puheenjohtajan lisäksi 3–4 jäsentä. Erovuorossa on vuosittain 1–2 jäsentä. (§6)
 • Muutetaan tilikaudeksi 1.5.–30.4. (§8)
 • Vuosikokouksen pitoajankohta muutetaan heinä-elokuuksi. Lisätään mahdollisuus postitse tai sähköisesti tapahtuvaan osallistumiseen hallituksen päätöksellä. (§9)
 • Mahdollistetaan kokouskutsu lehden lisäksi vaihtoehtoisilla sähköisillä tavoilla ja poistetaan kirjekutsu. Yksikin kutsutapa riittää. (§10)

Uudistetut säännöt astuvat voimaan, kun ne on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tämän jälkeen ne julkaistaan Gruppon kotisivuilla.

 

Liittymis- ja jäsenmaksut:

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti 20 €/vuosi ja liittymismaksu 10 €.

 

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin 30.9. järjestettävän syysajelun mahdollisista kohteista. Paikan varmistuttua asiasta informoidaan Gruppon kanavilla.

 

Henkilövalinnat 2023–2024

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kimmo Saarelainen ja sihteerinä Petri Viitamäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Heinänen ja Pentti Heinänen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Jukka Laine. Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi valittiin Sirpa ja Pentti Heinänen.

 

Keijo Minkkinen valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi toiselle kaudelleen. Jorma Reponen, Petri Viitamäki ja Pekka Karjalainen jatkavat hallituksessa. Erovuorossa olleen Kaj Ekbladin tilalle valittiin Ismo Halminen. Muita ehdokkaita ei esitetty eikä eriäviä mielipiteitä lausuttu, joten valinnat olivat yksimielisiä.  

 

Hallituksen kokoonpano:

 • Keijo Minkkinen (Jyväskylä) (pj. valitaan vuosittain)
 • Jorma Reponen (Espoo) (erovuorossa 2024)
 • Petri Viitamäki (Vihti) (erovuorossa 2024)
 • Pekka Karjalainen (Tuusula) (erovuorossa 2025)
 • Ismo Halminen (Sastamala) (erovuorossa 2025)