2022 Vuosikokous 

 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n

sääntömääräinen vuosikokous

pidettiin 30.7.2022 Rautavaaran Metsäkartanolla  

 

 

 

 

 

 

Kokouksessa esiteltiin tilikauden 1.6.2021-31.5.2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tilikaudelle 1.6.2022-31.5.2023.    

 

Henkilövalinnat 2022–2023

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kimmo Saarelainen ja sihteerinä Jenni Friman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Kapiainen ja Jorma Reponen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Jukka Laine. Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi valittiin Sirpa ja Pentti Heinänen.

 

Keijo Minkkinen valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Jorma Reponen ja Petri Viitamäki valittiin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Olavi Nolten pyydettyä eroa hallituksesta kesken kautta hänen tilalleen valittiin Kaj Ekblad. Muita ehdokkaita ei esitetty eikä eriäviä mielipiteitä lausuttu, joten valinnat olivat yksimielisiä.  

 

Uusi hallitus:

Keijo Minkkinen (Jyväskylä) (pj valitaan vuosittain)

Pekka Karjalainen (Tuusula) (erovuorossa 2023)

Kaj Ekblad (Turku) (erovuorossa 2023)

Jorma Reponen (Espoo) (erovuorossa 2024)

Petri Viitamäki (Vihti) (erovuorossa 2024)

 

Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti 20 €/vuosi ja liittymismaksu 10 €.

 

Muissa asioissa keskusteltiin hallituksen esityksestä Gruppon sääntöjen muuttamisesta siten, että vuosikokouskutsu voidaan lähettää tarvittaessa myös sähköisiä kanavia pitkin (esim. sähköposti, kerhon kotisivut, kerhon FB-sivut). Lisäksi ehdotettiin, että samalla arvioidaan muiden sääntökohtien päivittämisen tarve. Hallitus valmistelee sääntömuutosta seuraavaan yhdistyksen vuosikokoukseen sääntöjen mukaisella tavalla päätettäväksi. Sääntömuutoksen sisällöstä informoidaan kokouskutsussa.

 

Toisena asiana jäsenistöä muistutettiin Verestä hyviä muistoja -verenluovutuskampanjasta. Vuonna 2021 Gruppon nimissä luovutettiin verta ennätykselliset 55 kertaa. 59-vuotiaat kelpaavat ensiluovuttajiksi, ja luovuttamista voi jatkaa 70-vuotiaaksi asti. Verta luovuttaessasi muista mainita oma veriryhmämme "Gruppo Moto Guzzi Finlandia", niin luovutus menee automaattisesti luovutusrekisteriin. Myös ei jäsenet voivat mainita luovuttavansa Gruppon nimiin. Netissä voi tehdä etukäteen terveyskyselyn.