2021 Vuosikokous 

 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n

sääntömääräinen vuosikokous

pidettiin 14.8.2021 Euran Sieravuoressa  

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.8.2021 Lomakeskus Sieravuoressa

 

Kokouksessa esiteltiin tilikauden 1.6.2021-31.5.2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tilikaudelle 1.6.2021-31.5.2022.    

 

Henkilövalinnat 20212022

Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Kapiainen ja sihteerinä Olavi Nolte. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaj Ekblad ja Jorma Reponen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Jukka Laine. Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi valiittiin Sirpa ja Pentti Heinänen.

 

Ilkka Heino valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Pekka Karjalainen ja Olavi Nolte valittiin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Mikko Tahlon pyydettyä eroa hallituksesta kesken kautta hänen tilalleen valittiin Jenni Friman. Muita ehdokkaita ei esitetty eikä eriäviä mielipiteitä lausuttu, joten valinnat olivat yksimielisiä.  

 

Uusi hallitus:

Ilkka Heino (Turku) (pj. valitaan vuosittain)

Pekka Karjalainen (Vantaa) (erovuorossa 2023)

Olavi Nolte (Jyväskylä) (erovuorossa 2023)

Keijo Minkkinen (Jyväskylä) (erovuorossa 2022)

Jenni Friman (Kaarina) (erovuorossa 2022)

  

Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäsenmaksuksi päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti 20 €/vuosi ja liittymismaksuksi uusille jäsenille 10 €.  

 

Muissa asioissa keskustelua Mandellon Guzzi 100-vuotta juhlan tilanteesta

Tehdas on ilmoittanut syksylle 2021 suunnitellun juhlan peruutumisesta
• Gruppolaisia on kuitenkin lähdössä Mandelloon
• Guzzi-museo on auki, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista
• Virallinen juhlatapahtuma on siirretty vuodelle 2022