2020 Vuosikokous 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n

sääntömääräinen vuosikokous

pidettiin 8.8.2020 Hartolassa

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.8.2020 Gasthaus-Camping Koskenniemessä Hartolassa.

 

Henkilövalinnat 20202021

Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Kapiainen ja sihteerinä Olavi Nolte. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Saarelainen ja Jorma Reponen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Jukka Laine.

Ilkka Heino valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

Keijo Minkkinen ja Mikko Tahlo valittiin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Muita ehdokkaita ei esitetty eikä eriäviä mielipiteitä lausuttu, joten valinnat olivat yksimielisiä.  

Uusi hallitus

Ilkka Heino (Turku) (pj valitaan vuosittain)

Pekka Karjalainen (Vantaa) (erovuorossa 2021)

Olavi Nolte (Jyväskylä) (erovuorossa 2021)

Keijo Minkkinen (Jyväskylä) (erovuorossa 2022)

Mikko Tahlo (Kangasala) (erovuorossa 2022)

 

Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäsenmaksuksi päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti 20 €/vuosi ja liittymismaksuksi 10 €. Jäsenmaksua on edellisen kerran nostettu vuodeksi 2014. Jäsenmaksun korotus perustuu yleisen kustannustason nousuun sekä Moto Guzzi 100 vuotta juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen vuonna 2021 ja Gruppon 40-v. juhlavuoden juhlallisuuksiin vuonna 2022. Lisäksi taloutta on rasittanut keskustelufoorumin palvelinmuutos sekä tuleva ohjelmistoversion päivitys. Aikaisempaan verrattuna myös foorumin ylläpitokustannukset ovat nousseet.

 

Guzzi 100 vuotta juhlavuoden (2021) järjestelyt

Guzzi 100-v. päätapahtumana on Moto Guzzi -aiheinen näyttelyosasto vuoden ajan sekä Moto Guzzi 100-v. juhlatapahtuma kesäkuun alussa 2021 Suomen moottoripyörämuseolla.

Näyttelyosastolla on aikajaksolla 3/2021 – 2/2022 esillä 6–7 Moto Guzzi moottoripyörää, muuta Guzziin liittyvää aineistoa sekä historiakatsaus yms. Valittavat näyttelypyörät edustavat jotain merkittävää tai muuten oleellista mallia Guzzin tuotannosta eri vuosikymmeniltä.

Moto Guzzi 100-v. tapahtumaan kutsutaan kaikki kerhon jäsenet sekä erikseen sovittavia kutsuvieraita.

Lisäksi juhlavuoden Guzziralli toteutetaan tavanomaista juhlavammissa merkeissä.

 

Il Falcone -lehden tulevaisuus

Puheenjohtaja alusti aihetta todeten, että lehdellä ei ole tällä hetkellä päätoimittajaa. Kokous kävi vilkasta keskustelua lehden tulevaisuudesta. Lehden tekemistä ja työmäärää voisi helpottaa mallilla, jossa päätoimittaja ja lehden taittaja olisivat eri henkilöt. Vuonna 2021 tavoitteena on Guzzi 100-v. teemanumero, joka olisi paperinen. Hallituksen linjauksena on, että ainakin toisen vuosittaisen lehden tulee olla paperinen.