2019 Vuosikokous 

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n  

vuosikokous pidettiin 10.8.2019

Kesälahdella Guzzirallin yhteydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppon vuosikokous 2019

 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n vuosikokous pidettiin 10.8. Guzzirallin yhteydessä Ruokkeen lomakylässä Kesälahdella. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kapiainen ja sihteeriksi Olavi Nolte.

 

Ilkka Heino valittiin Gruppon puheenjohtajaksi toiselle kaudelleen. Hallitukseen valittiin jatkamaan erovuorossa olleet Olavi Nolte ja Pekka Karjalainen. Samoin jatkavat Jouko Savolainen ja Keijo Minkkinen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Jukka Laine, ja varatoiminnantarkastajiksi Sirpa Heinänen ja Pentti Heinänen.

 

Ilkka Heino kertoi aiemminkin esillä olleen tekniikkakoulutuksen järjestämisen haasteista. Hallitus on kääntynyt sille kannalle, että asiassa otetaan aikalisä. Il Falcone -lehden toteuttaminen ja Moto Guzzin lähestyvät 100-vuotisjuhliin liittyvä suunnittelu sekä valmistelu vievät käytettävissä olevia resursseja.

 

Il Falcone lehteä päätoimittaa jatkossa Kimmo Saarelainen, ja halukkaita kirjoittajia on ilmoittautunut lisäksi. Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua lehden tulevaisuudesta, josta yhteenvetona todettakoon mm:

 

    • Vaikka jäsenkyselyn perusteella enemmistö kannattaa vuosittain vähintään toisen lehden tekemistä diginä, tuli esille myös paljon paperilehteä puoltavia kantoja.

    • Ilkka Heino muistutti myös, että guzziclub.fi -kotisivut ovat Gruppon tärkein infokanava.

    • Lisäksi todettiin, että lehden taittamisessa on sama työ tehdä se paperisena tai diginä.

    • Lehden kustannuksia voidaan myös alentaa esimerkiksi siirtymällä tulostamiseen ja hieman tinkimällä lehden ulkoisesta laadusta.

Guzzirallin 2020 järjestelyt ovat alkaneet hallituksessa, ja siitä kuulemme aikanaan kun valmista on. Italorallin vetovastuu on vuonna 2020 Gruppolla, paikka on vielä avoin. Gruppon kirjanpitäjänä (lähinnä tilinpäätös) toimii jatkossa Tilipalvelu Venemies ky / Mervi Venemies. Hän oli paikalla rallissa ja kokouksessa, joten esittäytyminen vuosikokoukselle järjestyi samalla.

 

Muina asioina tuli esille, että SMOTOn toimintaa voisi esitellä enemmän jäsenistölle esimerkiksi kutsumalla edustaja seuraavaan Guzziralliin. Verivastaava Jukka Laine kannusti puolestaan gruppolaisia verenluovutukseen, jossa tulee kertoa luovutuksen merkiksi ”Gruppo Moto Guzzi”.