Gruppon vuosikokous 2017  

Kooste Gruppon vuosikokouksesta 2017

 

Kokous pidettiin 12.8.2017 Pyhäjärven Marjoniemessä.

 

 

 

 

 

 

 

Paikalle saapui 41 gruppolaista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Reponen ja sihteeriksi Pekka Karjalainen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa ja Pentti Heinänen. He toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Valinnat olivat yksimielisiä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja sen työjärjestys hyväksyttiin ilman lisäyksiä.

 

TILIKAUSI 1.6.2016 – 31.5.2017

Gruppon puheenjohtaja Kimmo Saarelainen esitteli kokousväelle päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnot. Esittelyn jälkeen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden hallitukselle. Gruppon talous on vakaa ja päättyneen tilikauden ylijäämä +1 461,46 € siirrettiin yhdistyksen voitto/tappio-tilille. 

 

TILIKAUSI 1.6.2017 – 31.5.2018

Kimmo Saarelainen esitteli alkaneen tilikauden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin ennen: 15 € / vuosi. Myös liittymismaksun suuruus pidettiin ennallaan kymmenessä eurossa.


UUSI HALLITUS

Gruppon puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Saarelainen, joka aloitti näin viidennen kautensa tässä tehtävässä.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Pekka Karjalainen ja Kaj Ekblad. Kaijus ilmoitti henkilökohtaisiin syihin vedoten, ettei ole enää käytettävissä tähän tehtävään. Hän jatkaa kuitenkin kerhon jäsensihteerinä. Hänen tilalleen vallittiin Olavi Nolte Jyväskylästä. Pekka Karjalainen kertoi olevansa käytettävissä ja niin hänet valittiin uudelle kaksivuotiselle kaudelle.

 

Tässä uusi hallitus kokonaisuudessaan:
Nimi                              Erovuoro

Kimmo Saarelainen, pj    2018 (valitaan vuosittain)
Keijo Minkkinen              2018
Mikko Kiuru                    2018
Olavi Nolte                     2019
Pekka Karjalainen           2019

Gruppon toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Jukka Laine.
Varalle valittiin Pentti ja Sirpa Heinänen
 
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä ja äänestyksiä ei jouduttu suorittamaan.

 

MUUT ASIAT

Vuoden 2018 Guzzirallin järjestelyjä ryhtyy selvittämään Keijo Minkkinen. Alustavasti rallin pitopaikka tulisi olemaan Ahvenanmaa, ja jonne voitaisiin kutsua myös Ruotsin merkkikerhon jäseniä. Esitettiin myös, että jatkossa rallipaikka voisi olla joku aiemmin toimivaksi havaittu paikka.

Kokous päätti, että Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry tukee Suomen Moottoripyörämuseon laajennushanketta osallistumalla joukkorahoituskampanjaan 500 eurolla kertaluontoisesti.  

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.28.