Gruppon vuosikokous 2016Kooste Gruppon vuosikokouksesta 2016

 

Kokous pidettiin 13.8.2016 Säkylän Kristallirannassa.

 

 

 

 

 

 

 

Paikalle saapui 34 gruppolaista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Tahlo ja sihteeriksi Jukka Laine.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Matikka ja Petri Viitamäki. He toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Valinnat olivat yksimielisiä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja sen työjärjestys hyväksyttiin ilman lisäyksiä.

 

TILIKAUSI 1.6.2015 – 31.5.2016

Gruppon puheenjohtaja Kimmo Saarelainen esitteli kokousväelle päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnot. Esittelyn jälkeen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden hallitukselle. Gruppon talous on vakaa ja päättyneen tilikauden ylijäämä +1 449,25 € siirrettiin yhdistyksen voitto/tappio-tilille. 

 

TILIKAUSI 1.6.2016 – 31.5.2017

Kimmo Saarelainen esitteli alkaneen tilikauden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Toimintasuunnitelman osalta käytiin keskustelua tapahtumien pitopaikoista. Gruppon tulevaa hallitusta evästettiin hyvillä ehdotuksilla mm. Syysajelun 2016, Italoralli 2017 ja Guzziralli 2017 osalta. Tuleva hallitus käsittelee ehdotuksia ja tekee päätökset niiden pohjalta. Kevätajelusta keskusteltiin myös ja kokousväki katsoi hyväksi, että vähintään yksi Gruppon ajotapahtuma vuodessa suunnataan maahantuojan R.M. Heinon tiloihin.

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin ennen: 15 € / vuosi. Myös liittymismaksun suuruus pidettiin ennallaan kymmenessä eurossa.


UUSI HALLITUS

Gruppon puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Saarelainen, joka aloitti näin neljännen kautensa tässä tehtävässä.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Jukka Laine ja Keijo Minkkinen. Jukka ilmoitti henkilökohtaisiin syihin vedoten, ettei ole enää käytettävissä tähän tehtävään. Hänen tilalleen vallittiin Mikko Kiuru Kuusankoskelta. Keijo Minkkinen kertoi olevansa käytettävissä ja niin hänet valittiin uudella kaksivuotiselle kaudelle.

 

Tässä uusi hallitus kokonaisuudessaan:
Nimi                                    Erovuoro

Kimmo Saarelainen, pj        2017 (valitaan vuosittain)
Keijo Minkkinen                  2018
Mikko Kiuru                        2018
Kaj Ekblad                         2017
Pekka Karjalainen               2017

Gruppon toiminnantarkastajiksi valittiin Keijo Koskensaari ja Hanna Matikka.
Varalle valittiin Pentti ja Sirpa Heinänen.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä ja äänestyksiä ei jouduttu suorittamaan.

 

MUUT ASIAT

ALUETOIMINNAN YLEISET OHJEET
Kokousväelle esiteltiin hallituksen laatimat aluetoiminnan yleiset ohjeet 2016.
Ohjeet on nähtävillä Gruppon kotisivulla kohdassa: Gruppon esittely / Toimintaa.

 

GRUPPO POHJOINEN
Jouko Savolainen esitteli Gruppo Pohjoisen johtotiimin ja kertoi heidän tavoitteistaan pitää alueellaan vähintään yksi viikonlopputapahtuma kesässä sekä koordinoida muita viikkotapaamisia.


EHDOTUS GRUPPON UUDEKSI LIPUKSI
Gruppon hallitus esitteli ehdotuksensa kerhon uudeksi lipuksi. Lipun tiimoilta syntyi paljon hyvää keskustelua, jonka pohjalta kokousväki edellytti hallitusta järjestämään Gruppon foorumille neuvoa-antavan äänestyksen erilaisista lippuvaihtoehdoista. Päätettiin, että Suomen lipun käytön luvallisuus osana kerholippua tarkistetaan asiaa valvovilta viranomaisilta.


KAUDEN RALLIT
Italorallin 2017 ja Guzziralli 2017 osalta käytiin vilkasta keskustelua. Kuultiin monia hyviä ehdotuksia rallien pitopaikoiksi (mm. Gruppo Pohjoinen ehdotti Aavasaksaa). Kummankaan rallin osalta ei tehty päätöstä sen pitopaikasta, vaan hallitukselle annettiin valtuudet käsitellä ehdotuksia ja päättää asia kokouksessaan.

SYYSAJELU 2016
Syysajelu pidetään 24.9.2016. Hallitus päättää kohteen aiemmin kokouksessa annettujen ehdotusten perusteella.

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.32.